bos chi kung: mindful fitness & energietraining (qigong) – speels, meditatief & bewust


☰ MENU

Experimentele workshop “De kunst van het vasthouden” op zaterdag 1 december 2012

Heb je ergens in je lichaam ongemak, onrust, druk, pijn, energieblokkade, blessure?

Wat je dan meestal doet: je eraan ergeren, je ertegen verzetten, ervan balen, je zorgen maken.

Wellicht werkt dit beter: die plek liefdevol en ondersteunend (laten) vasthouden.

Over de “kunst van het vasthouden” gaat mini-workshop op zaterdag 1 december 2012 in het Inner Fitness Centrum.

Wees geen ezel, houd je voet vast!Natuurlijke methode

Als een kind pijn heeft of bang is, wordt het graag vastgehouden.

Als je je elleboog hebt gestoten, houd je hem vast.

Als iets je raakt, leg je je hand op je hart.

Pieker je ergens over, dan zit je soms met je hoofd in je handen, of je handen in het haar.

Als je iets of iemand liefhebt, houd je graag vast.

Actief jezelf vasthouden

Binnen de qigong doen we het vaak: je legt bijvoorbeeld gedurende langere tijd je handen op je buik, hart, nieren, of bijvoorbeeld een pijnlijke knie.

Daarbij doe je ofwel  niks, of je voelt in, visualiseert licht, “stuurt” energie/genezing, ademt er naar toe & doorheen.

Je kunt, met bepaalde chi kung oefeningen en houdingen, zelfs het gevoel scheppen dat je héle lichaam wordt vastgehouden. Door de aarde, ruimte, lucht, licht en energie. In de chi kung lessen van eind november 2012 gingen we daar uitgebreid op in. (Als je het gemist hebt: dat komt zeker nog eens terug).

Ook in methoden als “Jin Shin Do”, Jin Shin Jitsu”, Touch for Health”, e.d. hou je je zelf op een bepaalde manier vast (o.a. je vingers en plekken op je voorhoofd).

Je vast laten houden

Daarbij houdt iemand anders een deel van je lichaam vast. Die kunst van het zuivere vasthouden is geperfectioneerd binnen de methode “Yin Tui Na” ofwel “FSR: Forceless Spontaneaous Release“.

“Tui Na” of “Tuina” is een Chinese methode van lichaamswerk, die het lichaam bewerkt met massages, druk, manipulatie, e.d. Dit is een heel actieve en krachtige methode, en kun je daarom “yang” noemen.

“Yin Tui Na” is de passieve, zachte, stille, subtiele methode, “yin” dus. De gever doet niets anders dan vasthouden, omvatten, steun geven. (Met ogen open of dicht, ondertussen voor zichzelf mediterend, contemplerend, of nadenkend…).

Lichaam en geest van de ontvanger krijgen zo de kans om te laten gebeuren wat er spontaan van binnenuit moet gebeuren. Dan krijg je een “forceless spontaneous release”.

Yin Tui Na kent z’n toepassing bij vele kwaaltjes, maar ook bijvoorbeeld als bijzondere alternatieve therapie voor de ziekte van Parkinson (!).

Wat gebeurt er niet?

We doen hierbij géén massage, geen manipulatie, geen energie te sturen, geen magnetiseren, geen reiki, geen drukpunten bewerken, geen healing van buitenaf, e.d.
Dat kan allemaal z’n waarde hebben, maar totaal niet bij deze aanpak.
Dus als je daar mee bezig bent, laat dat dan absoluut helemaal 100% achterwege tijdens deze workshop,
want hierbij gaat het zuiver en uitsluitend om vasthouden.

Resultaten

De kunst van het zuivere vasthouden leidt vaak tot meer circulatie, getintel, kleine bewegingen, opluchting, gemak, ontspanning, loslaten, overgave, veilig gevoel.

Opzet van de workshop

Meenemen:

Praktische info:
☰ MENU

Contact Nieuwsbrief e-Mail Facebook Twitter

MENU