bos chi kung: mindful fitness & energietraining (qigong) – speels, meditatief & bewust


☰ MENU

Hoe is Bos Chi Kung ontstaan? Uit welke traditie komt het voort?

Universele methoden

Er bestaan duizenden jaren oude Chinese teksten, die qigong-achtige oefeningen beschrijven. In het verre verleden deden taoistische en boeddhistische monniken in kloosters al speciale lichaamsoefeningen voor hun gezondheid, en om hun langdurige zitmeditaties af te wisselen met staande meditaties. Militairen beoefenden bepaalde bewegingen, houdingen en stretches om kracht te ontwikkelen. Binnen de traditionele Chinese geneeskunde namen lichaamsoefeningen een belangrijke rol in om ziekten te voorkomen, blessures en kwalen te genezen, en het leven te verlengen. Binnen talloze vechtkunsten gebruikte men allerlei technieken om grote kracht, snelheid en behendigheid te ontwikkelen.

Een van vele qigong systemen heet “Zhan Zhuang Chi Kung”. Bij Bos Chi Kung maken we veelvuldig gebruik van principes uit de ‘Zhan Zhuang Chi Kung’. Maar we beperken ons niet tot dat ‘systeem’, maar gebruiken er wel degelijk methoden uit.

De grondlegger van Zhan Zhuang Chi Kung heet Wang Xiangzhai (00k wel geschreven als: Wang Xiangzhai of Wang Hsiang Chai). Wang leefde van 1885 tot 1963. Om gezondheidsredenen ging hij in zijn vroege jeugd de vechtkunst Xing-yi (ofwel Hsing-I) beoefenen. Bij Hsing-I namen staande houdingen (Zhan Zhuang) een belangrijke plaats in. In die vechtkunst ontwikkelde hij meesterschap, evenals in diverse andere martiale kunsten.

Ontwikkeling van kracht door intentie

Als leraar richtte Wang Xiang-zhai zich steeds meer op de innerlijke aspecten van de training. Meer op innerlijke kracht: sturing van uiterlijke (lichamelijke) energie en beweging door innerlijke (geestelijke) intentie. Minder op onwikkeling en vertoon van uiterlijke kracht. Hij bracht de essentie samen wat alles wat hij had geleerd. En ontwikkelde een nieuwe vechtkunst waarin die innerlijke ontwikkeling op de eerste plaats stond. Die kunst noemde hij: I-Chuan (ofwel Yi Chuan, Yiquan). Waarbij de I (yi) staat voor intentie. Intentie-boksen, intentie-vechtkunst.

Andere beoefenaars, onder de indruk van de resultaten van die kunst, gaven het Intentie-boksen de naam: Da Cheng Chuan – de Grote Prestatie, de Grote Realisatie, waar Wang overigens niets van moest hebben.

Vernieuwend

Wang Xiangzhai gold als vernieuwer. Hij ontwikkelde niet alleen die nieuwe vechtkunst, maar veegde ook publiekelijk de vloer aan met allerlei traditionele opvattingen over geheimhouding, klassiek leraar-discipelschap, mystificatie, vaagheden, en dergelijke. Dat kon hij doen, omdat hij zich bewees als gerespecteerd leraar – onoverwinnelijk tijdens allerlei uitdagingen door andere vechtkunstbeoefenaars (als je tenminste de verhalen mag geloven).

Focus op gezondheid

Ook om gezondheidsredenen begon in de veertiger jaren een jonge medicus – Yu Yong Nian – met diezelfde Intentie-vechtkunst. Hij trainde langdurig onder Wang Xiangzhai. En raakte gefascineerd.

Door de politieke en militaire situatie in China kon men vechtkunsten lange tijd niet vrijelijk beoefenen. Dus werkten de grootmeester en de medicus samen om de gezondheidsaspecten van de kunst verder te ontwikkelen. Yu, ondertussen professor, introduceerde de gezondheidsoefeningen in zijn ziekenhuis.

Nog een aantal jaren later ging de vechtkunstbeoefenaar en geneeskundige Lam Kam Chuen in de leer bij professor Yu. De meeste leerlingen van Wang Xiangzhai richtten zich op I-Chuan (yiquan) als vechtkunst. Maar Yu en Lam specialiseerden zich in eerste instantie in de toepassingen voor de gezondheid.

Integrale aanpak

Lam Kam Chuen verhuisde van Hong Kong naar Londen. Van daaruit werkt ook hij vernieuwend. Getraind in zowel Intentie-Boksen als diverse klassieke vecht- en geneeskunsten, combineert hij de essentie daarvan weer in Zhan Zhuang Chi Kung. De stille houdingen (Zhan Zhuang) vormen de basis van die chi kung stijl. Nauwkeurig ondersteund door warming-ups, zelfmassage, e.d. (voor de insiders: Ba Duan Jin, Yi Jin Jing, Dao-Yin). Lam leidde kleine groep leraren op. Die op hun beurt (en onder Lams supervisie) weer andere leraren opleidden.

Bos Chi Kung

Binnen deze traditie volgde Robberto Bos trainingen bij leraren als Peter den Dekker van Neiguan, Ole Eskildsen (Ichuan Standing Meditation School), Lam Kam Chuen.

De behoorlijk intensieve scholing bestond uit: dagelijks individuele training, 1 tot 4 groepslessen per week, oefenen met gevorderden, en meerdere workshop dagen en weekends.

Zijn leraar vroeg hem te assisteren bij de Nederlandse vertaling van 2 boeken van Lam Kam Chuen. Hij stimuleerde hem om de lerarentraining in Londen te doen bij Lam Kam Chuen, te assisteren bij zijn eigen lessen, en zelf te gaan lesgeven. 2 jaar was hij lid van een groepje leraren in deze vorm van chi kung. Om persoonlijke redenen verliet hij de groep begin 2006, en geeft sindsdien zelfstandig zijn chi kung lessen.

Oorspronkelijk gebaseerd op zhan zhuang chi kung, beperkt Bos Chi Kung zich daar absoluut niet toe, en is uitgebreid met andere inzichten en ontwikkelingen.

<— Terug naar de vragenpagina


☰ MENU

Contact Nieuwsbrief e-Mail Facebook Twitter

MENU